Privacy verklaring en Cookies

Denkpunt, gevestigd in Elspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

www.denkpunt.nl

Rianne Levi, Ds. van paddenburghweg 22, 8075AL Elspeet, 06-39143780

denkpunt@outlook.com

Denkpunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan Denkpunt verstrekt.

Denkpunt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u en/of uw kind, neem dan contact met ons op via denkpunt@outlook.com, dan verwijderen we deze informatie.

Denkpunt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen in de praktijk voor:

– Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing.

– Het afhandelen van uw betaling.

– Verzenden van nieuwsbrieven, evaluaties en andere correspondentie rechtstreeks aan u.

Denkpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

-Persoonsgegevens van cliënten in de praktijk.

Wanneer u dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

-Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

-Facturen ivm omzetbelasting: 7 jaar.

Denkpunt verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Denkpunt gebruikt geen cookies of een vergelijkbare techniek. De website maakt gebruik van een SSL internetverbinding, waardoor via internet verstuurde informatie niet leesbaar is voor derden.

Denkpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via denkpunt@outlook.com

Denkpunt maakt gebruik van analytische cookies. Wij optimaliseren hiermee de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.