Waar kijken we naar?

Trauma sensitief waarnemen & begeleiden in de GGZ

Gratis Webinar, 28 augustus 10.00

Denkpunt, izr, 3 principes, iopt, bewustzijnscoaching

In dit webinar gaat we het hebben over trauma sensitief waarnemen en begeleiden. Hoe kan dit jouw zelf en de cliënt helpen anders om te gaan met coping gedrag. Veelal hebben cliënten in de psychiatrie strategieën bedacht om om te gaan met traumatische gebeurtenissen, of pijnlijke omstandigheden in hun leven. Hoe kan het trauma model van Franz Ruppert inzicht geven over gedrag wat in onze maatschappij betiteld wordt als ‘stoornis’. Wat is het verschil tussen het medisch model en trauma sensitief kijken?

In het medisch model spreekt men over een patiënt en staat ziekte of stoornis van deze persoon centraal. Er wordt gekeken naar wat er mis is. De behandeling is veelal gericht op de symptomen. Dus stel dat iemand moeite heeft met eten zoals bij eetstoornissen dan komt de focus te liggen op het eten. Hoe zorg je dat iemand wel gaat eten? of als iemand angst heeft voor het openbaar vervoer, hoe zorg je dan dat iemand weer in het ov kan reizen. Symptomen worden bijvoorbeeld ook onderdrukt door medicatie.  In dit model wordt de hulpverlener gezien als de expert, die de patiënt gaat helpen.

Bij trauma sensitief waarnemen en begeleiden, is er geen sprake van patiënt zijn. Maar ontmoeten we een persoon, iemand met een heel eigen verhaal. Er staat geen ziekte of stoornis centraal, maar de biografie van deze persoon staat centraal. Wat is iemand overkomen? Waardoor iemand overlevingsstrategieën/coping nodig heeft? Samen zoeken we naar de oorzaken in een gelijkwaardig contact, waar de autonomie van deze persoon centraal staat. Hierbij is ook het tempo van deze persoon leidend en niet een of ander stappen plan. 

Maak kennis met Interactieve Zelf-Resonantie (kortweg de IZR-methode) is een ervaringsgerichte psychotherapeutische methode. Ook bekent als IoPT, Identiteits geOriënteerde Psychotrauma Theorie en Therapie ontwikkeld door Prof Franz Ruppert.

Met behulp van een IZR/IoPT-proces kijk je als het ware in een spiegel. Die toont jou wie je in wezen bent, waar je warm voor loopt, wat je tegenhoudt of waar je liever van wegkijkt. Zo ontdek je gedragspatronen die je misschien al vroeg in je leven hebt gevormd, omdat ze ‘daar en toen’ passend waren voor de omstandigheden waarin je verkeerde, maar die je nu meer belemmeren dan verder helpen. Tijdens een IZR/IoPT-proces ontmoet je jouw gedrag, gevoelens en drijfveren waardoor je jezelf beter begrijpt, onderdrukte gevoelens kunt toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen en overtuigingen.

Het doel van een IZR/IoPT-proces is dat je zeggenschap krijgt over jezelf en je leven. Daarom is jouw verlangen, veranderwens of onderzoeksvraag altijd het vertrekpunt. Sleutelbegrippen daarbij zijn het erkennen van de werkelijkheid, mildheid en compassie met jezelf en anderen.

 

IZR iopt

Kun je het gezonde deel (essentie of het authentieke) in iemand ontmoeten? Kun je oog hebben voor de pijn die schuil gaat onder ‘vreemd gedrag’? Uiteindelijk zijn we allemaal mens, en kennen we allemaal pijn vanuit het leven, die we liever uit de weg gaan. We hebben allemaal manieren gecreëerd om die niet te hoeven voelen. Ben je als hulpverlener bewust van je eigen overlevingsstrategieën? Ben je bewust dat deze strategieën mogelijk invloed hebben op je cliënt? In dit webinar gaan we het daar ook over hebben.

Wie zijn wij?

Webinar trauma sensitief waarnemen en begeleiden

korte tekst over ons, en het izr-netwerk link en verwijzing