Innerlijke vrijheid

innerlijke vrijheid, reactiepatronen, emoties, verdraagzaamheid, ware natuur, levensenergie, verbinding, lijden, onbewust, oude pijn, projecteren, ontwaken, flow, heelheid

“Het is een voorrecht om verdraagzaam te zijn. Omdat het te maken heeft met innerlijke vrijheid. Alleen een bewust persoon kan ontsnappen aan de tirannie van de emotioneel geladen reactiepatronen. Alleen iemand die innerlijk vrij genoeg is kan omgaan met zogenaamd onacceptabele verschillen in anderen zonder in een emotionele reactie te schieten. Laten we nog eens iets dieper kijken in deze vitale materie. Telkens als we reageren op iets is ergens een emotionele lading geactiveerd. ‘ iets in ons’ reageert. Dat ‘iets’ is niet onze ware natuur. Een emotionele lading is altijd een residu van een ervaring uit het verleden, iets wat we op dat moment niet helemaal konden doorleven. Het was een onderbreking van onze totale aanwezigheid in het nu. Een deel van onze levensenergie is dan afgezonderd geraakt van de spontane FLOW van het leven. Dat fragment van ons is niet langer vrij en kan dus niet meer spontaan handelen. Het kan alleen nog reageren. De som van al die fragmenten is wat we ego noemen. Alle egogedachten zijn gekleurd door oude ervaringen en ze zijn altijd emotioneel geladen. Dat kun je observeren. Reageren is per definitie uit verbinding gaan met wat er nu is. Totdat wij kunnen ontwaken uit onze identificatie met het emotionele zelf zullen we innerlijk lijden en zullen we dat lijden op de wereld projecteren. De som van al het lijden op de wereld is de som van al het onbewustzijn over wie wij echt zijn. De beste manier om de wereld te helpen is om het lijden in onszelf op te lossen. Zodra wij ten diepste beseffen dat we allemaal unieke expressies zijn van dezelfde levensbron weten we ook dat iedereen waar we naar kijken een ander expressie is van ons diepste zelf. Het leven is ondeelbaar ook al lijkt dat op zintuigelijk niveau niet zo te zijn. De waarheid is dat we het leven zelf zijn dat tracht bewust te worden van zichzelf in zijn vormelijke expressie. Je kan jezelf (en iedereen) zien als een ‘cel’ van het grotere lichaam van de schepping. Intolerant zijn tegen een andere ‘cel’ is als onze linkerhand die onze rechterhand afwijst. Het grotere lichaam van de mensheid heelt dankzij meer en meer mensen die bewust kiezen voor verbondenheid en verdraagzaamheid in plaats van voor afscheiding en onverdraagzaamheid. Dit elke dag te kunnen leven is de grote uitdaging. Ons hart kunnen openhouden terwijl onze oude pijn het reactief wil sluiten is hoe je heling mogelijk maakt. Dat is wat het betekent om in het nu te kunnen blijven in wisselende omstandigheden. In FLOW ervaren we tijdelijk hoe fijn heelheid voelt. De opdracht is om de niet geheelde delen in onszelf ook weer in de FLOW te brengen. Onze reacties op anderen (en op situaties) tonen ons waar de niet geheelde delen in onszelf zitten. De (vaak moeilijke) opgave is om de energie die reactief naar buiten wil projecteren bewust naar binnen te keren voor onze eigen innerlijke transformatie. Dat is wat ‘bekeert u’ echt betekent. Het betekent: ‘keert naar binnen en zie de ware oorzaken van je lijden’. In FLOWervaringen ontmoeten we het leven zoals het echt is: heel. In alle ego- ervaringen zit een onvermogen om het leven te ontmoeten zoals het echt is. Daarom noemen de wijzen het een soort slaaptoestand. In de moderne termen kun je zeggen dat je ‘op automatische’ staat wanneer je uit FLOW bent. Je bent dan een stel emotioneel geladen reactiepatronen. De functie van ons lijden is om ons uit te nodigen om de heelheid in onszelf terug te vinden. Die kan nooit verdwijnen. Ze kan alleen ‘achter de wolken verborgen zijn’. Dankzij het lijden gaan we ons vragen stellen over de diepere aard van het leven. Het leven zal ons niet met rust laten tot we ontwaken. Ga daar maar van uit. Je kan dus beter proactief aan je heling werken in plaats van de volgende crisis af te wachten. De waarheid over wie we echt zijn is altijd waar we ons nu bevinden. We dienen alleen dieper in onszelf te leren kijken in plaats van te reageren op de buitenwereld. Emotionele heling kun je afmeten aan afnemende reactiviteit. In de mate dat je innerlijk heelt ben je ook in staat tot echte relatie, niet vanuit behoefte maar vanuit heelheid”.

Bron: Flow en de kunst van het zakendoen, Jan Bommerez.

Facebook
LinkedIn