IZR-retje in bed

IZR, opstelling, systemisch werk

Laatst sprak ik met een collega en die zei ‘Soms krijg ik toch wel het beste inzicht van een izr-tje in bed’. Ik vond het zo’n leuke uitspraak. Het systemisch werk van Franz Ruppert kan soms wat zwaar overkomen, maar nu kreeg het een luchtig jasje. In mijn oren klonk het op deze manier ineens nuchter en alledaags. ‘Dat moest ik dus ook eens proberen’. 

De methode Interactieve Zelf Resonantie is gebaseerd op de methode IoPT van de Duitse psychotherapeut Franz Ruppert. De IZR methode werkt met het opstellen van het verlangen. Een persoon brengt zijn verlangen in de ruimte en representanten tonen wat er op de woorden te ervaren en voelen is. Iets van de binnenwereld wordt naar buiten getoond.  

“Wanneer mensen een verlangen of een wens verwoorden, zijn ze zich er lang niet altijd van bewust wat ze zeggen, hoe goed ze misschien ook hebben nagedacht over hun verlangen. Dat komt omdat woorden als topjes van een ijsberg zijn: het grootste deel van de specifieke betekenis die een woord voor iemand heeft, bevindt zich onder de oppervlakte van het bewustzijn en slechts het topje van de ijsberg (de betekenis waarvan deze persoon zich bewust is) steekt erboven uit. Het gesproken of geschreven woord staat niet op zichzelf, maar is verbonden met die diepere, onbewuste betekenis. Levenservaringen en gebeurtenissen geven kleur aan een woord en bepalen voor een groot deel de betekenis ervan voor de persoon die het gebruikt. 

Soms tonen de woorden je oude pijn: pijn die je hebt vastgehouden en waardoor je nieuwe mogelijkheden in je huidige leven nog niet kunt benutten. Soms krijg je door de woorden inzicht in patronen die je steeds herhaalt en die je belemmeren. In deze resonantieprocessen worden de woorden belichaamd en tot leven gebracht door de resonantiepersonen die jij daarvoor hebt uitgekozen. Via hen spreken de woorden als het ware voor zichzelf en houden je zo een spiegel voor waarin je je gevoelens kunt herkennen, je aangeleerde overlevingsmechanismen kunt ontdekken en kunt zien welke mogelijkheden je nog verder zou kunnen ontplooien. Daarom gaan deze processen ook vaak over: wie ben ik eigenlijk en hoe ben ik zo geworden? Wil ik zo zijn en zo blijven of zou ik liever andere kanten van mijzelf toelaten en ontwikkelen?” Interakt, Margriet Wentink  

Maar zo’n izr-tje in bed doe je natuurlijk niet met resonantie personen. Het is meer een moment van bewust voelen, en even kijken naar je gedachten. Ons denken is een prachtig instrument om te creëren. Soms denken we even vast te zitten en weten we tijdelijk even niet wat we voelen, ervaren of willen. Al liggend in bed ontstaan vaak de beste ideeën of als we onder de douche staan omdat we even rust en tijd nemen voor voelen, of rust nemen voor denken en laten zijn.  

Ik sluit mijn ogen en visualiseer mezelf in een ruimte. Daar sta ik dan midden in een ruimte, misschien visualiseer ik er wel mensen bij. Wat wil ik voor mezelf eens onderzoeken? Ik wil eens weten wat ik ervaar en voel bij het woord ‘boosheid’. Het is het eerste woord dat op plopt, dit woord komt in mijn bewustzijn dus dat woord wil gezien. Je mag ervan uitgaan dat als er een ander woord opkomt, een ander woord gezien wil worden. Uiteindelijk is er enkel Mind, Gedachten en Bewustzijn waarmee je het leven ervaart. Jij ervaart jouw gedachten en gevoelens. Waar de gedachten precies vandaan komen daar heb ik geen antwoord op, maar dat er zomaar van alles in je brein opkomt dat weet ik wel. Ook gedachten waar je misschien niets mee wilt, ook grappige gedachten of veroordelende gedachten, misschien wel onbewuste overtuigingen. Hoe dan ook je kan het allemaal observeren, nieuwsgierig en met compassie. Ik lig dus op bed en denk met mijn krachtige creatie tool, mijn denken, aan boosheid. Ik leg het woord boosheid denkbeeldig op de grond en ga daar op staan. Wat voel ik op boosheid? Welke gedachten komen er op? Welke situaties komen naar boven? Ik ga het allemaal langs, en na een tijdje ontdek ik van alles voor mezelf over mijn overtuigingen en gedachten.  

Waar een Interactief Zelf Resonantie proces binnen een groep zeer inzicht gevend kan zijn voor blinde vlekken doordat anderen resoneren op jouw woorden, kan het misschien ervaren worden als een vorm van therapie of persoonlijke ontwikkeling. Maar dit ‘izr-tje in bed’ is toch meer iets voor tussendoor, zo zei mijn collega dat. Even dat momentje van naar binnen kijken om te onderzoeken wat er nou geloofd wordt, wat wil er gezien en ervaren worden. Even wat bewustzijn op overtuigingen en gedachten. Even voelen. Even een helder inzicht. Maak jij ook wel eens gebruik van dit inzichtgevende tussendoortje?